2 Şubat 2015 Pazartesi

fuzuli

meni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı 
felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı 

kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan 
niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı 

şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım 
uyadır halkı efgânım gara bahtım uyanmaz mı 

gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su 
habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı 

gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen 
desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı 

değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil 
bana ta'n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı 

fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır 
sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı


fuzulî

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder