2 Şubat 2015 Pazartesi

fuzuli

meni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı 
felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı 

kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan 
niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı 

şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım 
uyadır halkı efgânım gara bahtım uyanmaz mı 

gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su 
habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı 

gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen 
desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı 

değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil 
bana ta'n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı 

fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır 
sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı


fuzulî

16 Eylül 2014 Salı

Demiştim

...
...
demiştim sana hatırlarsan: "önemli olan
'zamana bırakmak' değil, 'zamanla bırakmamak'tır... "
şimdi bana, geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır.
gittiğim eğer bensem, söyle bana kimden gittim?
sende yoktum zaten ben, ben yine bende bittim...

Nazım Hikmet

Geçmiş

geçmiş, bakmasan da var. bakma
gelecek. bakarsan yok. bakma.
önüne bak.

..özdemir asaf..